IVECO NLS stelt alle communicatie zorgvuldig samen in samenwerking met de eigenaren van de vacatures. Echter kan de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie niet worden gegarandeerd. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt aangepast en dat fouten mogelijk zijn.

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. IVECO NLS of haar dealers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet (naar behoren) functioneren van de website.